Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / Strzegów k. Grodkowa, woj. opolskie - nieruchomość

Strzegów k. Grodkowa, woj. opolskie - nieruchomość

Lokalizacja: Strzegów

Sygnatura: V GUp 58/18

Symbol:


Do sprzedania nieruchomość w miejscowości Strzegów koło Grodkowa, województwo opolskie.

Syndyk na podstawie zezwolenia sędziego-komisarza z dnia 21 czerwca 2019 roku, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położoną w Strzegowie nr 44, gmina Grodków, o powierzchni 0,1293ha, składającą się z działek nr 5 i 17/4 km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00005736/7,

 

- za cenę nie mniejszą niż cena oszacowania w kwocie 67.420 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) brutto, określonej w datowanym na 24 kwietnia 2018 roku operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Ryszarda Goleniowskiego.

 

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości nr: 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990 oraz do złożenia oferty zakupu w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: OFERTA – V GUp 58/18 of, w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku, godz. 13:00 na adres kancelarii syndyka (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godzinie 13:10.

 

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka (48-300 Nysa, ul. Sucharskiego 8/2),

tel. 78 44 900 49

Opis nieruchomości z operatu:

Nieruchomość – działka oznaczona nr 5 i 17/4, położona jest w środku wsi, na zakręcie, przy drodze do Gierowa. Nieruchomość o powierzchni łącznej 0,1293 ha, jest zabudowana budynkiem mieszka-lnym, 2 budynkami gospodarczymi i stodołą. Za stodołą jest ogród. Działka od ulicy jest ogrodzona płotem z elementów stalowych, od sąsiada płotem z żerdzi drewnianych i od drugiego płotem z ele-mentów betonowych. Przy wejściu rosną 2 świerki. Wzdłuż płotu betonowego jest wjazd do podwó-rka. Za budynkiem mieszkalnym, przy ogrodzeniu, rosną iglaki.

Wjazd w podwórko jest z drogi publicznej. W sąsiedztwie nieruchomości są podobne zabudowania wiejskie zagrodowe i nowa zabudowa jednorodzinna. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć; wodocią-gową, elektryczną, kanalizację. Lokalizacja działki jest dobra. Ogólny stan zagospodarowania nie-ruchomości jest średni.

Budynek mieszkalny jest murowane z cegły, częściowo podpiwniczony, z użytkowym poddaszem,

o dachu dwypołaciowym. Budynek wybudowano w 1936 r. w technologii tego okresu, jako zwarta zabudowa mieszkalno - gospodarcza. Budynek gospodarczy to kotłownia. Wejście do budynku jest

z podwórka do korytarza.

Cena: 67 420.00 zł